دکتر علی اکبر ولایتی
به گزارش مهر، دکتر علی‌ اکبر ولایتی در هشتمین جشن نفس که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد گفت: ایران رتبه‌ اول را در زمینه‌ پیوند ریه در منطقه خاورمیانه داراست و تا کنون 47 پیوند ریه در بیمارستان مسیح دانشوری انجام شده است.وی افزود: در 50 درصد از موارد پیوند ریه در این بیمارستان دو ریه به یک فرد پیوند و در یک مورد قلب و دو ریه به بیمار پیوند داده شده است.ولایتی با بیان اینکه ایران در حال حاضر در زمینه پیوند ریه جزو کشور‌های پیشرفته محسوب می‌شود و در این زمینه رتبه‌ چهارم را داراست تصریح کرد: سالانه دو هزار پیوند کلیه در ایران انجام می‌شود.ولایتی با بیان این‌ که پیوند قلب در بیمارستان مسیح دانشوری از سال گذشته آغاز شده اظهار کرد: در حال حاضر به‌طور متوسط هر دو هفته یک‌ پیوند قلب انجام می‌شود. همچنین تعداد پیوند کلیه از مرز 20 هزار پیوند درایران گذشته و تا کنون 76 مورد پیوند قلب در بیمارستان مسیح دانشوری انجام شده است.ولایتی گفت: پیوند اعضا از دستاوردهای اخیر پزشکی محسوب می‌شود و این کار به ‌طور علمی و مستمر از نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد که ایران نیز بسیار زود از این دستاورد پزشکی استفاده کرد.وزیر بهداشت: اقدامات علمی و تحقیقی آقای دکتر ولایتی قابل ستایش استدکتر مرضیه وحید دستجردی نیز در جریان بازدید از مرکز درمانی مسیح دانشوری، ضمن بازدید از بخشهای تحقیقی و علمی این مرکز و گفتگو با جمعی از محققان، پژوهشگران و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: مدیریت علمی جناب آقای دکتر ولایتی در این مرکز، موجب شکوفایی استعدادهای بالقوه و نیز رشد علمی در جهات مختلف شده است که برکات و آثار بسیار مفیدی برای نظام سلامت داشته است. وزیر بهداشت تاکید کرد: وی یکی از موفق ترین وزرای خارجه دوران پس از انقلاب بوده که پس از فراغت از کار سیاسی، خدمات علمی و تحقیقی ایشان و نیز جذب و هدایت محققان و دانشمندان با استعداد در مسیر تولید علم پزشکی از سوی ایشان، چشم گیر، ارزشمند و بسیار موثر بوده است.