اینان تحت حمایت خانواده های صبور و مقاوم و تحت پوشش درمانی واحد پیوند دانشگاه روزهای سخت انتظار را پشت سر می گذراند و خوشبختانه برخی از آنها موفق به دریافت به موقع عضو پیوندی می شوند ، حالا با گروهی مواجه هستیم که نیاز به حمایت مالی ، اجتماعی و روحی ما دارند تا به زندگی عادی پس از پیوند برگردنند و کار و فعالیت را از نو آغاز کنند .

 مددکاری واحد پیوند در خصوص حل مشکلات این بیماران به نتیجه رسید که افراد به دلایل ذیل نیاز حمایت دارند:

عدم حمایت سازمانهای بیمه از پیوند ریه وقلب

عدم رضایت سازمانهای بیمه از بسیاری از داروهای ضروری پس از پیوند

عدم اشتغال بیماران پس از پیوند

نیاز عاطفی و حمایت روانی جهت ادامه درمان و پیگیری های مورد نیاز