بازدید مدیران اداره سل افغانستان و کارشناسان آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن و..

 از آزمایشگاه و بخش سل مرکز دکتر مسیح دانشوری ...
تاریخ درج خبر25/12/90
مدیران اداره سل افغانستان به همراه کارشناسان آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن(جایکا)، از آزمایشگاه و بخش سل مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی مرکز مسیح دانشوری، گروه فوق الذکر همچنین از مرکز تحقیقات ویروس شناسی، کاخ مظفری و بخش سل بازدید و پس از آن با تعدادی از بیماران بستری افغانی مبتلا به سل MDR مصاحبه نمودند.
پس از آن طی جلسه ای با دکتر مسجدی، قائم مقام مرکز مسیح دانشوری مقرر گردید این مرکز با همکاری شرکت جایکا برای پزشکان افغانی دوره های آموزشی را در خصوص سل MDR برگزار نماید.
بر اساس تفاهم نامه منعقد شده در اولین دوره آموزشی این گروه که از تیر ماه سال آینده برگزار می شود 15 الی 20 نفر شرکت خواهند کرد و هر دوره آن دو هفته لغایت یک ماه به طول می انجامد.

 از آزمایشگاه و بخش سل مرکز دکتر مسیح دانشوری ...
تاریخ درج خبر25/12/90
مدیران اداره سل افغانستان به همراه کارشناسان آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن(جایکا)، از آزمایشگاه و بخش سل مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی مرکز مسیح دانشوری، گروه فوق الذکر همچنین از مرکز تحقیقات ویروس شناسی، کاخ مظفری و بخش سل بازدید و پس از آن با تعدادی از بیماران بستری افغانی مبتلا به سل MDR مصاحبه نمودند.
پس از آن طی جلسه ای با دکتر مسجدی، قائم مقام مرکز مسیح دانشوری مقرر گردید این مرکز با همکاری شرکت جایکا برای پزشکان افغانی دوره های آموزشی را در خصوص سل MDR برگزار نماید.
بر اساس تفاهم نامه منعقد شده در اولین دوره آموزشی این گروه که از تیر ماه سال آینده برگزار می شود 15 الی 20 نفر شرکت خواهند کرد و هر دوره آن دو هفته لغایت یک ماه به طول می انجامد.

در دومین دوره جهانی آزمون صحت گذاری شناسایی ویروس پاپیلوما شرکت کرد
تاریخ درج خبر25/12/90
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی از شرکت این مرکز تحقیقاتی در دومین دوره آزمون صحت گذاری شناسایی ویروس پاپیلومای انسانی که توسط شبکه پاپیلوما وابسته به سازمان جهانی بهداشت برگزار می شود خبر داد.به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، دکتر سید علیرضا ناجی با بیان این مطلب که نتایج مربوط به این آزمون طی ماههای آینده اعلام خواهد شد گفت: از زمان مورد تایید قرارگرفتن مصرف واکسن پاپیلوما، برای شناسایی و تشخیص این میکرو ارگانیسم و بیماری های مربوط به آن فعالیتهایی را انجام داده که ازجمله آنها راه اندازی شبکه پاپیلوما در WHO قابل ذکر است.

بیشتر بخوانید ...

تاریخ درج خبر25/12/90
مسئولین آزمایشگاه سازمان جهانی بهداشت WHO به همراه خانم دکتر ناصحی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر تقی زاده از دفتر WHO تهران، از مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سل، پوفسور هافنر، خانم مشیرا، پروفسور عزیز در این بازدید که به منظور بررسی و ارزشیابی سوپرنشنال شدن آزمایشگاه مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی صورت گرفت حضور داشتند.
لازم به ذکر است مسئولین سازمان جهانی بهداشت از بخش سل مرکز مسیح دانشوری بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه مشکل انتقال اعضای پیوندی به کمک شرکت های هواپیمایی کشور مرتفع گشت.
تاریخ درج خبر25/12/90
دکتر کتایون نجفی زاده ریئس واحد پیوند دانشگاه در خصوص فراهم آوری اعضای پیوندی اعلام کرد: تا کنون بالغ بر 270کبد ؛ 130، قلب ،30.ریه و 550 کلیه در این دانشگاه  فراهم آوری شده است. وی با اشاره به این نکته که مهمترین رسالت واحد های فراهم آوری اعضا تنها تهیه ارگان های با کیفیت مناسب نیست بلکه انتقال درست و استاندارد ارگان نیز اهمیت بسزایی دارد ، گفت اکنون هواپیمایی هما همکاری بسیار خوبی با این مجموعه دارد که در انتظار همکاری شرکت های دیگر نیز هستیم.

بیشتر بخوانید ...

کلاسهای آموزش ضمن خدمت ویژه کارکنان کادر اداری و پشتیبانی (تجهیزات پزشکی - رادیولوژی - تغذیه - آزمایشگاه - پژوهش و بهداشت ) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای اولین بار در مرکز مسیح دانشوری برگزار می گردد.
تاریخ درج خبر25/12/90
شرایط ثبت نام :
1- ارائه معرفی نامه از مرکز محل خدمت
2- ثبت نام در کلاس های تخصصی باید در رابطه با مدرک تحصیلی و پست سازمانی باشد .
3- شهریه ثبت نام کلاس های تخصصی مبلغ 000'600 ریال و برای کلاس های عمومی مبلغ 000' 300 ریال می باشد .داوطلبان گرامی وجه نقدی خود را به حساب 12000035 بانک رفاه شعبه مسیح دانشوری واریز نمایید.

/ 0 نظر / 12 بازدید