کارکرد اصلی کلیه ها چیست و چرا کلیه ها از کار می افتند ؟

 

اعضای مختلفی در بدن مشغول فعالیت هستند که خداوند هماهنگی زیبایی بین این اعضا برقرار کرده است . ما نمی توانیم کلیه ها را به عنوان یک جزء جدا در نظر بگیریم . کلیه ها عضویی از بدن هستند که با تمام ارگانهای بدن در ارتباط هستند . وقتی کلیه ها کارشان مختل بشود تمام اعضای بدن دچار اختلال می شود .کلیه ها دو نقش مهم را در بدن دارند . یکی تصفیه مواد زاید و یکی تنظیم ساختمان های بدن مثل سلول های خونی و تنظیم الکترولیت های بدن . بخاطر همین کسی که دچار نارسائی کلیه ها می شود غیر از اینکه مواد زاید دفع نمی شود ، می توانند دچار بیماریهای استخوانی یا شکستن استخوان یا پوکی استخوان بشوند .

کلیه ها در تولید ویتامین دی و اریتروپویتین و خون سازی نقش دارد . کسانی که دچار بیماری کلیوی هتند دچار کم خونی می شوند و رنگ خاکستری به خود می گیرند که شما با یک نگاه می توانید بیماران کلیوی را تشخیص بدهید . خیلی از این افراد دچار ورم می شوند زیرا آب و الکترولیت از بدنشان دفع نمی شود. کلیه ها نقش های متفاوتی دارند و به شکل لوبیا هستند و در عمق شکم و در دوطرف ستون فقرات در زیر طحال در یک جای محفوظی قرار گرفته اند .همه فکر می کنند که اگر پهلویشان درد بگیرد مشکل کلیه دارند ولی بیشتر این دردها درهای عضلانی هستند بخصوص آنهایی که دو طرفه هستند یا دردهای عصبی مربوط به آرتروز هستند که با درد پهلو نشان داده می شوند . ولی یکی از علل پلو درد هم کلیه است .

/ 0 نظر / 73 بازدید