پزشکان مکزیک، قلبی را که روی زمین افتاده بود به بیمار پیوند زدند!!!

قلبی که به دلیل عجله پزشکان مکزیکی در رسیدن به بیمارستان روی زمین افتاده بود، با موفقیت به یک بیمار پیوند زده شد. به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، پزشکان مکزیکوسیتی که به علت بی احتیاطی خود قلب پیوندی را روی زمین انداخته بودند، اکنون می توانند نفس راحتی بکشند زیرا بیمارِ دریافت کننده قلب روز سه شنبه از بیمارستان مرخص شد.
این بیمار که اریکا هِرناندز نام دارد، بدون آنکه از ماجرای رخ داده برای قلب پیوندی یا توجه رسانه های دنیا به این مسئله اطلاعی داشته باشد، از کارکنان بیمارستان و پزشکان تشکر کرد.
وی گفت« بسیار خوشحال و هیجان زده ام.باورم نمی شود.از کسی که این قلب را به من اهدا کرد، تشکر می کنم.اگر به خاطر او نبود، من الان نفس نمی کشیدم.بنابراین از خانواده فرد اهدا کننده قلب، خدا و همه قدردانی می کنم».
هرناندز که به طور مادرزادی مشکل قلبی داشته است، قلب خود را از مرد جوانی که در یک سانحه رانندگی کشته شده بود، دریافت کرد.
رسانه های مکزیک نیز به ماجرای انتقال قلب پیوندی از محل تصادف در ایالت گواناخواتو مکزیک به فاصله چهارصد و پنجاه کیلومتری در شهر مکزیکوسیتی توجه خاصی نشان دادند.
اما کارکنان دست و پاچلفتی بیمارستان نزدیکِ ساختمان این مرکز پزشکی، محفظه خنک کننده حاوی قلب را روی زمین انداختند.
میلیون ها شهروند مکزیکی تصاویر این حادثه را از طریق رسانه ها تماشا کردند و شاهد بودند که کارکنان خجالت زده بیمارستان چگونه قلب را از روی زمین برداشته و به سمت اتاق عمل دویدند

/ 0 نظر / 15 بازدید